Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Att göra en skadeanmälan

Inbrott - Skadeanmälan

Om du råkat ut för en olycka eller brott som ska du göra en skadeanmälan. Beroende på olyckans art och vilken typ av skada det är så kan sättet du anmäler skadan variera.

För vissa typer av skador som t.ex. inbrott, stöld eller bedrägeri är det viktigt att gör en polisanmälan omgående för att sedan kunna referera till polisanmälan när du senare gör en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag. Om du råkat ut för ett inbrott är det viktigt att ringa polisen direkt innan du går in i lägenheten eftersom då förstör du inte några eventeulla spår som inbrottstjuvarna kan ha lämnat kvar

För enklare och mindre skador för de försäkringstagare som haft försäkring under lång tid och inte tidigare anmält några skador räcker det ofta med telefonsamtal när man anmäler skadan.

Vid trafikolyckor är det viktigt att en skadeblankett fylls i av de som varit inblandade i trafikolyckan innan anmälan om skada går vidare till försäkringsbolaget.