Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Skadeanmälan av båten

Båt - Skadeanmälan

Om det har skett en skada på din båt samt stöld av båten eller delar av båten kan du skadeanmäla detta till försäkringsbolaget under förutsättning att du ha en båtförsäkring. Skadan ska anmäla till försäkringsbolaget snarast och båten får inte repareras innan försäkringsbolaget godkänt reparationen. Om båten utsatts för skadegörelse eller stöld ska dessa först anmälas till polisen.

Skadeanmälan till försäkringsbolag för båtar

När ni anmäler en skada på er båt till ert försäkringsbolag ska du och eventuell motpart redovisa objektivt vad som hänt och inte diskutera skuldfrågan. En del bra blanketter som kan användas vid skadeanmälan finns på försäkringsbolagen hemsidor.

Om du kolliderat med din båt bör du och den andre båtägaren göra en skiss över olycksögonblicket. Undvik diskutera skuldfrågan och bar en skiss som förklarar händelsen som båda parter undertecknar. Några tips om du råkat ut för olycka eller skada på båten:

Länkar för att göra skadeanmälningar för båtar

Nedan hittar du länkar till de största båtförsäkringsbolagens webbplatser när du behöver göra en skadeanmälan för din båt.

Skadeanmälningar för båtar


Vid stöld eller skadegörelse på båten

Om du råkat ut för skadegörelse av båten eller stöld av delar från båten är det ett antal saker du ska tänka på när du skadeanmäler båten.

 • Ring polisen och gör en polisanmälan. Ha motornummer, skrovnummer, båtbeteckning till hands och även en lista på det som stulits eller skadats. Spara ärendenumret du får av polisen.
 • Kontakta till försäkringsbolag och fyll i och skicka in en skadeanmälan och bifoga polisanmälan och papper som styrker att ni verkligen äger det som försvunnit. Spara skadenumret du får av försäkringsbolaget.
 • Gör en lista på allt som försvunnit och räkna fram ett värde på respektive försvunnet objekt utifrån inköpshandling/kvitto med avskrivning.
 • Låt ett båtvarv göra en besiktning av båten och en kostnadsuppskattning av reparationen och räkna ut din kostnad efter åldersavdrag.
 • Försäkringsbolaget måste godkänna en eventuell reparation innan båten börjar repareras.
 • Efter att försäkringsbolagen sagt ja till reparationen kan varvet laga båten och du får betala självrisk och åldersavdrag till varvet.

Vid stöld av båten

Om din båt blir stulen så den är borta kan du göra en skadeanmälan enligt nedan.

Skadeanmälning för båtar
 • Ring polisen och gör en polisanmälan. Ha motornummer, skrovnummer, båtbeteckning till hands. Spara ärendenumret du får av polisen.
 • Kontakta till försäkringsbolag och fyll i och skicka in en skadeanmälan och bifoga polisanmälan och papper som styrker att ni verkligen äger den stulna båten.
 • Ta fram inköpshandlingar för båten och nypris för motsvarande båt.
 • Avvakta polisutredningen och försäkringsbolagets beslut om ersättning
 • Köp en ny båt för ersättningen.

Annan skada på båten vid grundstötning, kollision m.m.

Ifall du kolliderat med en annan båt eller kört på grund ska du hantera din skadeanmälan på följande sätt:

 • Kontakta ditt försäkringsbolag där du har båtförsäkringen.
 • Fyll i den form av skadeanmälan som ditt försäkringsbolag efterfrågar och skicka med bilder på båtens skador.
 • Du kommer troligtvis att få ersättning via din båtförsäkring men du ansvarar för kontakt med varvet och för kostnaden för reparationen så avvakta till du fått reda på hur mycket din försäkring täcker och hur mycket varvet kommer debitera för att reparera båten.
 • Till varvet kommer du få betala minst självrisken plus åldersavdraget för de reparerade delarna.