Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Anmäla skada på bilen

Bilar - Skadeanmälan

Det finns flera orsaker som kan föreleda en skadeanmälan till försäkringsbolaget vid en en skada eller olycka med bilen. Det viktigaste och det som är krav för alla bilar är dock att du har en försäkring på bilen.

Obligatoriskt är att ha en trafikförsäkring men denna kommer inte kunna ge dig någon form av ersättning i pengar från försäkringsbolaget för de skador som inträffar på bilen och inte heller vid stöld ur bilen.

De olika försäkringar som är brukligt att ha på en bil och som kan ge dig ersättning efter att du anmält en skada är:

  • Trafikförsäkring - ersätter bara personskador och skada på annans egendom eller fordon.
  • Halvförsäkring - ersätter normalt skador p.g.a. brand, stöld och glasskada.
  • Helförsäkring - ersätter dessutom skador på din bil vid trafikolyckor även om du orsakat dessa.
  • Tilläggsförsäkringar - det finns ofta flera tillängsförsäkringar du kan ta till din bil som kan vara djurkollison, hyrbilsförsäkring som ger dig en gratis hyrbil under att par dagars besök på bilverkstaden, men det finns också andra tilläggsförsäkringar till bilen.

Skadeanmälan vid trafikolycka

Skadeanmälan trafikolycka

När du ska anmäla en skada efter en trafikolycka till ditt försäkringsbolag är det viktigt att du och den andra parten som varit med i trafikolyckan fyller i en skadeanmälan. Dessa blanketter för skadeanmälan finns att tillgå och försäkringsbolagen och skall alltid finnas i bilen. Motormännen har tagit fram en generisk blankett för skadeanmälan vid trafikolyckor som är bra att använda.

Efter att ni fyllt i två blanketter och skrivit under dessa skadeanmälningar ska du skicka in skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Din och din motparts försäkringsbolag får sedan komma överrens om orsaken och ansvaret vid skadan.Inbrott i bilen

Om du fått inbrott i din bil ska du först kontakta polisen för att fråga om du ska vänta på att de vill göra en teknisk undersökning av bilen. Därefter tar du kontakt med din bils försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan på bilen och det stulna.

Länkar för att göra skadeanmälningar för bilar

Nedan hittar du länkar till de största försäkringsbolagens webbplatser för att göra en skadeanmälan rörande din bilförsäkring.

Skadeanmälningar för bilar

Du kan också för ersättning av staten om skadan på ditt fordon eller bil beror på att Trafikverket eller någon av deras entreprenörer har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Biltillverkarnas försäkringssidor

Många nya bilar försäkras via tillverkaren de första tre åren. Om du ska skadeanmäla en bil som har sin bilförsäkring via leverantören eller tillverkare är det dessa nummer som gäller.

Skadeanmälan av bilmärke