Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Skadeanmälan

Skadeanmälan

En skadeanmälan är en anmälan om skada på person, fastighet eller lös egendom. Skadeanmälan är ofta förknippad med en önskan om ersättning för den skada som uppstått. Normalt är ett den som anmäler en skada har en försäkring som täcker den uppkomna skadan men det går också att anmäla andra typer av skador som inte är försäkringsberättigade.

Skadeanmälan är viktigt vid tecknandet av försäkringen

Redan när man tecknar en försäkring ska man kontrollera hur det går till att göra en skadeanmälan och jämföra processen för att anmäla en skada med andra försäkringsbolag. Genom att titta på skadeanmälningsprocessen får du en uppfattning om hur försäkringsbolaget hanterar de kunder som fått skador och det är ju faktiskt av den anledningen som du skaffar en försäkring.

Företag som har otydliga eller svårbegripliga dokument som ska fyllas i vid en skadeanmälning kan vara bra att undvika då du ska teckna din försäkring.Typer av skadeanmälningar

Det finns väldigt många olika sorters skadeanmälningar och de flesta är kopplade till en försäkring som t.ex.:

Anmäla skada
 • Skada på bilen
 • Anmäla skador på båten
 • Anmäla skada på hunden eller katten
 • Skadeanmäla hästen
 • Anmäla skada på motorcykeln
 • Anmäla skada på huset
 • Skador på villan
 • Anmäla skador på och inbrott i lägenheten
 • Fritidshuset
 • Skade- eller stöldanmäla cykel
 • Anmäla inbrott
 • Skadeanmälning vid resa

Tänk på att alltid ha en blankett för skadeanmälan tillgänglig i ditt motorfordon eftersom du aldrig vet i förväg när du behöver dem. De finns dock även andra sorters skadeanmälning görs vilka inte är kopplade till försäkringar.

 • Gör en skadeanmälan eller anmäla försvunnet gods
 • Anmäla förlust av eller skada på mobiltelefon