Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Skadeanmälan - Hultbergs Marknadskommunikation

Skadeanmälan hos Hultbergs Marknadskommunikation i Åby

I Åby finns endast en försäkringsmäklare som kan ta emot din skadeanmälan nämligen Hultbergs Marknadskommunikation. Eftersom typ av försäkring och hur skadeanmälningarna tas om han kan variera mellan försäkringsbolagen bör du kontrollera med andra bolag i Åby och i Östergötlands län hur de hanterar skadeanmälningar.


Då hanteringen av skadeanmälan ofta avslöjar hur bra ett bolag är på att hjälp sina försäkringstagare så är detta en viktig parameter när man väljer försäkring. Eftersom det inte finns så många som håller på med försäkringar och tar emot skadeanmälningarna förutom Hultbergs Marknadskommunikation i Åby kan det vara bra att höra med någon mer med du skall alltid höra efter med Hultbergs Marknadskommunikation först eftersom de är bra på att hantera en skadeanmälan.
Bäst är att kontakta Hultbergs Marknadskommunikation om ni ska göra en skadeanmälan till dem på följande sätt:


Hultbergs Marknadskommunikation

Linnévägen 55

616 34 Åby

011-666 90