Skadeanmälan - Aktuell information om Skadeanmälan
Skadeanmälan - Samglas Botkyrka

Skadeanmälan hos Samglas Botkyrka i Norsborg

I Norsborg finns endast en försäkringsmäklare som kan ta emot din skadeanmälan nämligen Samglas Botkyrka. Eftersom typ av försäkring och hur skadeanmälningarna tas om han kan variera mellan försäkringsbolagen bör du kontrollera med andra bolag i Norsborg och i Stockholms län hur de hanterar skadeanmälningar.


Då hanteringen av skadeanmälan ofta avslöjar hur bra ett bolag är på att hjälp sina försäkringstagare så är detta en viktig parameter när man väljer försäkring. Eftersom det inte finns så många som håller på med försäkringar och tar emot skadeanmälningarna förutom Samglas Botkyrka i Norsborg kan det vara bra att höra med någon mer med du skall alltid höra efter med Samglas Botkyrka först eftersom de är bra på att hantera en skadeanmälan.
Bäst är att kontakta Samglas Botkyrka om ni ska göra en skadeanmälan till dem på följande sätt:


Samglas Botkyrka

Segersbyvägen 24

145 63 Norsborg

08-534 711 56